Co to jest DAO ? Przykładem projektu jest…

Podziel się

dazzleOdpowiedź na pytanie czym jest DAO można skondensować do 3 słów. Zdecentralizowana Autonomiczna Organizacja. Zdecentralizowana organizacja to taka, gdzie nie mamy 1 naczelnej jednostki. Autonomiczna oznacza, że może ona stanowić sama o sobie. Organizacja oznacza tu to samo co w przypadku każdej firmy, z tym wyjątkiem, że większość zadań jest wykonywanych przez oprogramowanie, a zainteresowani widzą wszystkie transakcje wykonywane przez każdego. W dodatku wszyscy działając z korzyścią dla siebie, czynią także korzyść na rzecz DAO.

Jak działa DAO?

Aby dobrze wytłumaczyć czym jest DAO, posłużymy się przykładem. Może być to wykup praw do jakiegoś aktywa – np. złota za tokeny kryptowaluty. DAO zarabia prowizje na każdorazowym zakupie prawa do kruszcu przez interesariusza. Interesariusz może wykorzystać swoje prawa do złota oraz wymienić lub spieniężyć kryptowalutę, w której posiadanie wszedł. DAO będzie musiało udowodnić, że w ogóle posiada to złoto oraz, że posiada odpowiednią jego ilość.

Każde DAO ma kod, który nim zarządza. Stąd powiedzenie – kod jest prawem.  Na podstawie powyższego przykładu ze złotem, kod może zapłacić określonej osobie (Y), określoną ilość środków (X), jeśli co najmniej 51% właścicieli tokenów wyrazi na to zgodę. Ta transakcja może być skierowana do audytora, w celu sprawdzenia rzeczywistej ilości przechowywanego kruszcu.

Jest jednak kilka problemów z takim układem, pozwalającym na działanie systemu:


  1. Liczba żetonów używanych do głosowania może wynieść nie więcej niż 51% łącznej liczby głosów – dlatego trzeba będzie mieć kworum zdolne do głosowania w tej sprawie, chyba że jest tu ponad 60% głosujących posiadaczy tokenów. Wówczas sprawa nie może być podjęta. W tym przypadku potrzeba tylko 30% głosów, aby dać osobie Y prowizję za sprawdzenie rezerw kruszcu.
  2. Jeśli ktoś posiada 51%, a na zasadzie kworum mniejszy procent tokenów, może odbyć się głosowanie za tym, aby dać bardziej odpowiednią dla siebie ilość tokenów za przeprowadzenie audytu.

Aby dać przykład z życia, weźmy pod uwagę sytuację, w której mamy rodzinne przedsiębiorstwo, zatrudniające pracownika z poza rodziny.  Rodzina posiada 90% udziałów, a osoba zatrudniona jest mniejszościowym udziałowcem, posiadającym 10% udziałów. Większościowi akcjonariusze mogą podejmować dowolne decyzje, nawet kosztem tych mniejszych. Mogą przykładowo obniżać wartość dywidend mniejszych udziałowców, kierując się swoim zyskiem.

Analogicznie działa DAO. Algorytm może wykrywać sytuację, w której więksi udziałowcy działają kosztem innych. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie sprawiedliwości i równowagi w firmie.

DAO wciąż jest nową technologią, jednak posiada ogromny potencjał. Obszar ten rozwija się bardzo dynamicznie i wciąż znajduje nowe zastosowania. Na ten moment sprawdza się głównie w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Przykładem projektu opartego o DAO jest kryptowaluta Dash.
Artykuł powstał we współpracy z www.cryptoprofit.pl

Podziel się

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *